תנאי השימוש

מבוא

 1. אתר matimim.co.il (להלן: ״האתר״) מנוהל על ידי חברת מתאימים מרח׳ הרקון 9 רמת גן (להלן: ״החברה״, ״אנחנו״ או ״אנו״)
 2. אתר מתאימים הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים בהזמנה אישית לפי מידה והכל בהזמנה מהירה ומקוונת.
 3. התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד , ומתייחס לשני המינים כאחד.
 4. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר  (להלן “פעולה”)
 5. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין מתאימים, לכל דבר ועניין. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות תנאי השימוש. אם אינך מסכימה לתנאי מהתנאים המפורטים כאן, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. כל מי שמבצעת פעולה באתר מצהירה כי היא מודעת להוראת תקנון האתר, מקבלת אותם, ולא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש וכללי השתתפות אלו.
 7. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר (להלן: “המשתמש”, “הלקוח” או “את”), בשירותים ו/או מזמין המוצרים. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר בהתאם לתנאים הבאים:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרשת לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. ביצוע כל פעולה באתר הינם כהצהרה כי גילך הינו מעל ל 18. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי השימוש.
 • המשתמש חייב להיות בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט (משמש לתקשורת שוטפת בין האתר למשתמש).
 • המשתמש מודע ומאשר כי האתר יוכל לפנות ולנהל איתה תקשורת ישירה באמצעות הוואטסאפ (WhatsApp).

שימוש כללי

 1. מובהר כי מתאימים רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. מתאימים שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או למנוע שירות ו/או לבטל הזמנה של משתמש שהתנהגותה אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או כאשר קיים חשש כי המשתמש מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י מתאימים ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. אתר מתאימים בכתובת matimim.co.il (להלן “האתר”) הינו חנות מקוונת המאפשרת  למשתמשים לרכוש לוחות עץ, פרספקס וארונות בהזמנה מקוונת ובחיתוך לפי מידה והזמנה מיוחדת (להלן: “המוצרים”), (להלן ביחד עם האתר, “השירותים”). תנאי השימוש אלו מסדירים את השימוש שלך באתר, בשירותים ו/או בהזמנת המוצרים.
 • מתאימים רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף מתאימים בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של מתאימים ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של מתאימים ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של מתאימים בעיני הציבור.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע, המידות המבוקשות ורכיבים נוספים לפי העניין.

מתאימים רשאית לעדכן את מגוון המוצרים, אפשרויות והשירותים מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אלו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין.

על מנת לבצע רכישה באתר יתבקש המשתמש לעדכן פרטים בסיסיים כגון דואר אלקטרוני מספר טלפון וכתובת, הנ״ל אינו מהווה רישום לאתר והמשתמש יתבקש לעדכן פרטים אלו בכל הזמנה שירצה לבצע.

על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל מתאימים להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למתאימים עקב שיבוש הפעלת האתר.

במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מתאימים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או חשבון ה PayPal (פייפאל) ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי/ פייפאל, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן : “הפריטים”.

 

תנאים להשלמת עסקת הרכישה

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמתאימים תקבל אישור מאת חברת האשראי/פייפאל על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין מתאימים. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי ההעסקה לא תושלם לכדי מכירה.

החברה מבצעת בקרה שוטפת במלאי המוצרים, במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מסיבות חריגות שהחברה לא הייתה יכולה לדעת מראש, מתאימים תיצור קשר עם המשתמש ותציע לו להמתין, לשנות או לבטל את ההזמנה לפי בחירתו.

הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, בהודעה טלפונית ו/או באמצעות הוואטסאפ, על פי בחירת מתאימים. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מתאימים ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

מתאימים שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

 

אספקת הפריטים

קיימות מספר אפשרויות לאספקת המוצרים:

יספקו באחת מ -2 הדרכים המפורטות להלן, על פי בחירת המשתמש:

 • אספקה עם משלוח לבית המשתמש

מתאימים תספק למשתמש פריטים מסוימים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”).

איזורי המשלוחים עלולים להשתנות מעת לעת ומתאימים שומרת את הזכות לעדכן את רשימת הישובים/איזורים למשלוח בכל עת.

המשלוח הינו מסוג ״פריקת מדרכה״ כך שהמשתמש צריך לקבל את הפריטים ליד רכב השליח, מתאימים תשתדל אך לא תוכל להתחייב כי המשלוח יגיע עד דלת הבית.

אספקת פריטים אלו אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: “דמי משלוח”]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

 • איסוף עצמי מנקודות האיסוף ברמת גן או מודיעין

אספקת הפריטים תתבצע בנקודות האיסוף השונות של מתאימים. מועד האספקה המשוער לפריטים משתנה בכל הזמנה, האיסוף העצמי הוא אך ורק בתיאום מראש על ידי מתאימים.

מתאימים תשמור את הפריטים במחסן האמור למשך 30 ימים.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

כל הפריטים באתר הם בהתאמה אישית ועל כן יש לדייק בתיאור המידות הרצויות, כמו גם סוג העץ, צבע וכדומה. לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר ביצועה. כמו כן, כנהוג  במוצרים בהתאמה אישית, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה ו/או להחזיר את המוצר לאחר ביצוע ההזמנה (אלא אם הבקשה לביטול העסקה תגיע לפני התחלת העבודה על ההזמנה).

אין אנו אחראים לפגמים שנוצרים בעץ לאחר הגעת המוצרים לבית המשתמש. על המשתמש להיות בבית בעת הגעת המוצרים, כך שיוכל לבדוק שהמוצרים אינם פגומים בזמן ההגעה.

במידה והם פגומים, השליח יקח אותם ויחזירם אלינו.

 

ביטול העסקה על ידי מתאימים

 • מתאימים תהא רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה במקרה ונפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו\או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף, לעדכן ולהשתתף במכירה באופן תקין.
 • במקרה של כח עליון, פעולות איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין.
 • אם יתברר למתאימים כי העסקה או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש או מי מטעמו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון או בכתב לכתובת מייל/וואטסאפ אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה תבוטל העסקה ומתאימים תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו את הסכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מתאימים בגין ביטול העסקה, כאמור בסעיף זה.

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

מתאימים ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. מתאימים אינה שומרת את פרטי הלקוח הרגישים כגון מס’ ת.ז. או מס’ כרטיס אשראי.

על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת מתאימים באמצעות פרוטוקול מאובטח לסחר אלקטרוני (SSL) המשמש להצפנת הנתונים.

 ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות מתאימים מאחר ומתאימים נעזרת בחברות חיצוניות לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מתאימים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מתאימים ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מתאימים. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מתאימים לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

מתאימים מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, מתאימים תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע מתאימים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מתאימים לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מתאימים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, מתאימים תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר לשירותים, הפריטים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של

מתאימים בדוא”ל [email protected]. או לחילופין ניתן לפנות דרך הוואטסאפ למספר:  050-2231539

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר מתאימים, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מתאימים בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר מתאימים, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר מתאימים, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם מתאימים בלא קבלת הסכמת מתאימים מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר מתאימים לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת מתאימים מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של מתאימים מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת  (Frame)גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מתאימים, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם מתאימים, שם המותג  סימני המסחר של מתאימים (בין אם נרשמו ובין אם לאו), כיו”ב- כולם רכושה של מתאימים בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מתאימים ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מתאימים נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה מתאימים כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, מתאימים בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי הפריטים, בנסיבות בהן יתגלה למתאימים, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן מתאימים את הטעות באופן מיידי. מתאימים אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. מתאימים מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלמתאימים אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין מתאימים ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.

התמונות המופיעות באתר הינן לצורכי המחשה בלבד.

מתאימים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מתאימים, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל מתאימים או מי מספקיה.

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. מתאימים אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. מתאימים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

מתאימים אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

מתאימים לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

מתאימים אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

פנו לשירות צ'אט בWhatsApp